Laman

Rabu, 11 Maret 2020

Rabu, 13 Desember 2017

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Teko Tahun 2017


NO.
URAIAN
RINCIAN
I.
DATA PEMILIH
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
JUMLAH

1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
LK
212
204
321
314
222
1.273
PR
217
220
361
346
235
1.379
JML
429
424
682
660
457
2.652

2. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna E-KTP
LK
2
3
2
1
3
11
PR

2
1
2
1
6
JML
2
5
3
3
4
17

3. Jumlah Pemilih (1+2)
LK
214
207
323
315
225
1.284
PR
217
222
362
348
236
1.385
JML
431
429
685
663
461
2.669
II.
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH
TPS 1
TPS 2
TPS 3
TPS 4
TPS 5
JUMLAH
1
Jumlah Suara Sah Seluruh Calon
347
365
516
509
374
2.111
2
Jumlah Suara Tidak Sah
5
2
1
4
0
12
3
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
352
367
517
513
374
2.123NO
NAMA CALON
 RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA
 TPS
 TPS
 TPS
 TPS
 TPS
JUMLAH
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
JUHDIN
71
77
438
82
336
1.004
2
ROHDI, S.PD.I
193
170
28
281
22
694
3
MUHAMMAD AMIN, SE
83
118
50
146
16
413

Jumlah Suara Sah Calon Kepala Desa Teko
347
365
516
509
374
2.111